Et av de første stegene i behandling av en pasient etter sykdomsbildet kan være en blodprøve for å finne ut om pasienten har noen vitamin- eller mineralmangler som kan forklare symptomene. Men ny teknologi og forskning har vist at selv om pasienter ikke har en blod-biomarkør eller påviste mangler i blodet, så kan pasientens kropp ha problemer med å nyttiggjøre seg enkelte vitaminer, mineraler, og evt medisiner. Forskning innenfor nutrigenomikk kan finne frem til hvorfor kroppen har slike problemer. 

Nutrigenomikk handler om samspillet mellom gener og næringstoffer. Mange næringsstoffer virker inn på avlesning av en rekke ulike gener ved at de binder seg til proteiner med en bryterfunksjon. Dermed vil de stoffene som finnes i maten kunne påvirke kroppen i stor grad, som igjen har en effekt på ernæring, helse og velvære. 

Farstad Analyser kan analysere ditt DNA for å se om det er noen biokjemiske mekanismer som ikke fungerer slik de skal, og du får vitenskapelig baserte råd om hvordan du kan omgå disse mekanismene og får kroppen din til å fungere så optimalt som mulig. Du får en omfattende og detaljert rapport med personlig tilpasset ernæring, diett og trening.


Genetisk Helserapport

Når vi får vite mer om våre gener, kan vi justere vår livsstil, diett, ernæring, trening eller miljø så vi kan optimalisere genetiske funksjoner og forbedre helse, energiproduksjon, aldring, mental helse og redusere sykdomsrisiko.

Hvor kjøper man DNA-test?

DNA testen kjøper du fra 23andME. Jeg trenger data fra kun "Ancestry" testen og ikke "Ancestry + Health." "Ancestry" tester DNA for å avsløre dine unike arv, de etniske gruppene og geografiske regioner de kommer fra. Fra websiden kan du også laste ned din DNA-rådata. Fra rådataene kan jeg analysere en stor rekke informasjon om hvilken genetiske mutasjoner du har som kan bli til stor hjelp for legene, ernæringsfysiolog eller fysioterapeut i laging av en mer personlig tilpasset behandling av kunden.

Kontakt

Jeg heter Bailey Farstad. Jeg kommer fra USA, og jobbet som fysiker før jeg begynte med DNA-analysering i 2011. Privat DNA-testing og analysering har vært veldig populær i USA lenge som personlig tilpasset medisin (genomic medicine), eller personlig tilpasset ernæring (nutrigenomics). Endelig har privat DNA-testing kommet til Norge og jeg kan endelig tilby samme tjenester til norske kunder.